Pod/Cartridge for Orion by The Pod

Pod/Cartridge for Orion by The Pod

Pod/Cartridge for Orion by The Pod

Pod/Cartridge for Orion by The Pod

Pod/Cartridge for Orion by The Pod
Pod/Cartridge for Orion by The Pod

Chi tiết sản phẩm

Pod 0.8 ohm: Sử dụng cho Orion Q/ Q Pro/ DNA Go/ DNA Plus

Pod 0.3 ohm: Sử dụng cho Orion Q Pro/ DNA Go/ DNA Plus

Sản phẩm khác

x
Giỏ hàng của bạn
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook